Ellert en Brammert

Hoi websitebezoekers! Ik heb heel veel van de reuzen Ellert en Brammert gezien als kind, maar later besefte ik ineens dat de reuzen geen liedje hebben, dus had ik besloten om er één te maken over hen. Het mineur-gedeelte is echt verteld door anderen en het majeur-gedeelte heb ik zelf verzonnen. Veel luisterplezier!

Er waren eens twee reuzen
Die waren ongewoon
De ene was een vader
En de ander was zijn zoon


Ze heetten Ellert en Brammert
En ze waren griezelig groot
Ze overvielen reizigers
Of maakten ze zelfs dood


Ze ontvoerden laatst een meisje
Dat Marieke heet
Ze moest die twee verzorgen
Dat bezorgde haar heel veel leed


Ze zat zeven jaar gevangen
Bij de reuzen in hun hol
Maar op gegeven moment
was volgens haar de maat wel vol


Ze moest Brammert toen scheren
Toen kreeg ze een slim plan
Ze sneed toen Brammert’s hoofd eraf
En rende weg zo hard als ze kan


Ellert kwam haar woedend achterna
Maar ze was net op tijd thuis
Van wanhoop kreeg hij een hartaanval
En viel dood vlak voor haar huis


Marieke leefde veilig door
Van de reuzen kreeg ze geen last
Wat later komt een gebeurtenis
Dat vrouw en kind verrast 


Lodewijk de tovenaar
En Fleur gingen naar de grot
Hij wekte de reuzen tot leven
Maar toen deden ze zo bot


Hij bedaarde ze met witte magie
Toen werden ze bedaard
Ze waren nu wat rustiger
Zo was de klus geklaard


De reuzen zijn nu overal
Als bewaker ingesteld
Ze doen het voor hun vrienden
Daarvoor vragen ze geen geld


Zo is ‘t verhaal goed afgelopen
Met een heel groot haha
Wij eren Lodewijk de tovenaar
Van je hieperdepiep hoera!